Almi Invest och Chalmers Ventures investerar i AI-bolaget EmbeDL som kan göra Deep Learning tio gånger snabbare

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i Göteborgsbolaget EmbeDL som utvecklat en mjukvara som optimerar maskininlärning- och AI-algoritmer. EmbeDL bygger på avancerad AI-forskning från Chalmers Tekniska Högskola. I emissionen på totalt 7 miljoner kronor deltar även Chalmers Ventures, Stoaf III SciTech AB, Butterfly Ventures och Circus Future.


Daniel Ödman, vd Hans Salomonsson och AI-professor Devdatt Dubhashi.

EmbeDL utvecklar en mjukvara som optimerar AI- och Deep Learning-modeller för att de ska bli snabbare och mer energieffektiva utan att kompromissa med noggrannhet och precision. Mjukvaran utvärderar också vilken hårdvara som bäst passar för den specifika modellen.

– EmbeDL adresserar ett omfattande problem. Över hela världen bygger data scientists modeller för maskininlärning inom mängder av områden, men de flesta modeller är långt ifrån optimerade. EmbeDL kan ersätta mycket tid som högt kvalificerad personal lägger på optimering och dessutom spara stora mängder energi genom minskad processorkraft, säger Christian Björkman, Investment Manager på Almi Invest.

Bolaget har lyckats minska antalet beräkningar i Deep Learning-modeller med upp till tio gånger. Modellerna kan efter optimeringen användas på billigare hårdvara och potentiellt spara producenterna stora summor. Mjukvaran kan användas inom samtliga applikationsområden där Deep Learning används, från självkörande fordon till bildigenkänning. En stor utmaning inom djupinlärning och AI-utvecklingen är förhållandevis tunga beräkningar, dyr hårdvara och svårigheter att uppnå realtidskrav.

EmbeDL har tydligt visat värdet av sin teknologi och Chalmers Ventures ser nu fram emot att bistå med kommersialiseringen, säger Jonas Bergman, Investment Director på Chalmers Ventures.

Det industriella intresset har varit stort från tunga teknikbolag, både nationellt och internationellt. Teknologin har verifierats genom industriella piloter inom fordonsindustrin. EmbeDL erhöll tidigare i år pris från det prestigefyllda internationella nätverket HiPEAC för sin kommersiella potential. Marknaden för optimering av Deep Learning-modeller uppskattas i dagsläget till 3,6 miljarder euro årligen och förväntas växa explosivt inom de närmsta åren.

– Investeringen kommer att användas för att ta produkten till marknaden med initialt fokus på fordonsindustrin följt av IoT. Under 2021 lanserar vi även teknologin som en molnbaserad plattform, säger Hans Salomonsson, vd, som grundat EmbeDL med Devdatt Dubhashi som är Professor i avdelning Data Science och AI på Chalmers och jobbar som Chief Scientist på EmbeDL.

För ytterligare information kontakta

Hans Salomonsson, vd EmbeDL, tel 073-063 28 37, mail hans.salomonsson@embedl.com

Christian Björkman, Investment Manager Almi Invest, tel 070-636 45 12, mail christian.bjorkman@almiinvest.se

Jonas Bergman, Investment Director Chalmers Ventures tel 070 418 43 38, mail jonas.bergman@chalmersventures.com
 

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.