Almi Invest investerar i miljödatabolaget Measure and Change

Almi Invest investerar 1,25 miljoner kronor i Växjöbolaget Measure and Change, som hjälper organisationer att beräkna och förstå sin klimatpåverkan. I emissionen på totalt 2,5 miljoner kronor deltar också investmentbolaget Visive. Pengarna ska gå till produktutveckling och försäljning.

Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa våra samhällen till ett mer miljövänligt agerande är stort. Dock är det svårt för verksamheter att mäta vilken utsläppspåverkan de egentligen har. 

Nu har Measure and Change utvecklat en automatisk klimatberäkningstjänst som samlar data från kundens affärssystem, analyserar den och räknar ut organisationens klimatpåverkan i realtid. Detta kopplas också ihop med information från externa datakällor, till exempel emissionsfaktorer. Resultatet presenteras sedan på ett pedagogiskt sätt i en portal, vilket gör det lättare och snabbare för en organisation att förstå sin klimatpåverkan. Den finns tillgänglig för kommuner och regioner och utvecklas nu för företag som har sin data i ett digitalt format. 

–  Measure and Changes unika lösning presenterar klimatdatan detaljerat och kontinuerligt under året, säger Robert Wahlquist, Investment Manager på Almi Invest. Bolaget är ensamt i Sverige om att kunna erbjuda en helautomatisk lösning. Detta gör att vi ser goda möjligheter för bolaget att lyckas, både i Sverige och internationellt.

Vid sidan av den automatiska tjänsten har Measure and Change på konsultbasis hjälpt bolag att manuellt beräkna sin klimatpåverkan och även med ansökningar till omställningsstöd. Investeringen som bolaget tar in skall möjliggöra att möta den allt större marknadsefterfrågan från organisationer som vill ha stöd i sitt omställningsarbete.

–  För att kunna bedriva effektivt omställningsarbete behöver man ha koll på utsläppen men det är tidskrävande och svårt att samla in data manuellt. Vi har tagit bort det momentet så att det kan bli fokus på åtgärderna i stället säger bolagets grundare och vd Sarah Nilsson. Denna investering gör att kan vi kan utvecklas och växa snabbare. Klimatet kan inte vänta och vi kan bidra med bra beslutsunderlag.

För ytterligare information kontakta
Robert Wahlquist, Investment Manager Almi Invest, 070-328 34 61, robert.wahlquist@almiinvest.se
Sarah Nilsson, vd Measure and Change, 070-321 22 77, sarah.nilsson@measureandchange.se

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.