I Love Lund AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

I Love Lund AB (”Bolaget” eller ”I Love Lund”) är ett svenskt investmentbolag vars investeringar företrädesvis görs i onoterade tillväxtbolag med säte i Lund.

Bolagets affärsidé står på tre ben; god förvaltning och värdeutveckling för aktieägare, ett aktivt nätverk samt samhällsnytta. Bolagets förvaltning delas upp i en aktiv och en passiv del där Bolaget i den aktiva förvaltningen understödjer portföljbolagens verksamhet antingen direkt genom Bolagets ledningsgrupp eller genom att involvera dess aktieägare. Den passiva förvaltningen omfattar exempelvis Bolagets investeringar i noterade lundabolag. Investeringsstrategin är en så kallad evergreen och Bolaget har därmed inte ett uttalat tidsmandat i dess exit-strategi för innehaven vid investeringstidpunkten. Investeringsstrategin präglas vidare av riskspridning av underliggande innehav samt av likviditetshänsyn.

Bolagets motiv till notering är att bland annat skapa utökade möjligheter för allmänheten att investera i det lokala näringslivet. Vidare underlättas eventuell framtida kapitalanskaffning, vilket främjar att en hög utvecklings- och expansionstakt kan hållas. Utöver den rena investeringsverksamheten ingår i kärnverksamheten att skapa företagsrelaterade och även mötesaktiviteter för Bolagets aktieägare och övriga intressenter runt Bolaget. Investeringsportföljen består idag av över femtio (50) bolag varav den stora merparten är onoterade.

Björn Englund, VD för I Love Lund AB, kommenterar

”I Love Lund erbjuder investerare exponering mot ett femtiotal främst onoterade Lundabolag, oftast i mycket tidig bolagsfas. God förvaltning och värdeutveckling kombineras med Lundanytta och investerings- och övriga aktiviteter för aktieägarna. Till våra entreprenöriella portföljbolag bidrar vi med kapital och kompetens från oss och hela vårt Lundabaserade investeringsnätverk. Med vår notering på Spotlight låter vi nu alla Lundaälskare enkelt och tryggt investera i idérika lunda-start-ups.”

Notering på Spotlight Stock Market
I Love Lund AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första handelsdag beräknas bli den 23 september 2022.

Information om aktien
Kortnamn: LOVE B
ISIN: SE0018397648
 

Bolagets hemsida: www.ilovelund.se

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 70 589 80 07

listings@spotlightstockmarket.com