Svenska Medtech startup-företaget Capitainer tar in 15 miljoner kronor inför kommersialisering av Capitainer qDBS, ett provtagningssystem för torkat blod

Stockholm den 11 mars 2020: Det svenska Medtech startup-företaget Capitainer, meddelade idag att Capitainer har landat en aktieemission om 15 miljoner SEK för att kommersialisera sitt nya provtagningssystem för torkat blod, Capitainer qDBS. Investeringsrundan leddes av Nordic Consumer Health, USA-baserade Wolf Family Trust tillsammans med ett konsortium av nordiska affärsänglar och Capitainers ledningen.

Capitainer qDBS-lösningen är utformad för att möjliggöra enkel och kvantitativ provtagning av fingertoppsblod. Den patenterade lösningen säkerställer insamling av en exakt provvolym av 10 µl blod. Patienten överför en bloddroppe från sitt finger till qDBS-kortet där en mikrokanal fångar upp 10 µl blod och separerar det från allt överskottsblod. På grund av enkelheten och den automatiska volymsbestämningen elimineras den mänskliga faktorn. Därefter överförs blodvolymen i mikrokanalen, utan att patienten behöver göra något, till ett förutstansat DBS-papper och bildar ett noggrant och högkvalitativt, torkat och stabilt blodfläcksprov för kvantitativ analys. Det fyllda kortet kan sedan transporteras via vanlig post till laboratoriet för analys, utan behov av kylning eller specialförpackning. Capitainers provtagningsprodukter möjliggör kostnadsbesparingar-, förbättrad effektivitet i hälso- och sjukvården och patientfokuserad provtagning med minskad miljöpåverkan.

”Marknadens storlek med avseende på provtagningssystem för torkat blod förväntas för närvarande nå 337,3 miljoner USD år 2026 och expanderar med en årlig tillväxttakt på 3,5%. Med vår nästa generations produkt, Capitainer qDBS med kvantitativt och enkel blodsprovtagning, kommer vi inte bara att utöka den befintliga marknaden utan också kunna komma in på marknaden för klinisk provtagning i hemmet som vi uppskattar till att vara en miljarddollarmarknad. Vi strävar efter att göra Capitainers produkter till den nya standarden för blodprovstagning i hemmet. Som grundare och investerare är vi mycket glada över att kunna leda denna investeringsrunda och ser fram emot en framgångsrik kommersialisering, säger Mats Bergryd, VD för Nordic Consumer Health.

“Med alltifrån wellness screening till serologisk diagnostik av infektions- och autoimmuna sjukdomar är potentialen för Capitainer qDBS att ytterligare öka sin redan positiva effekt på hälso- och sjukvårdens verksamhet enorm och vi är mycket glada över att delta i denna investeringsrunda”, tillägger Bob Wolf, grundare och VD för Specialty Diagnostix.

Christopher Aulin, VD för Capitainer kommenterar: ”Under de senaste 12 månaderna har vi sett ett växande intresse för Capitainer qDBS inom både befintliga användningsområden och nya applikationer såsom terapeutisk läkemedelsövervakning, kliniska markörer och screeningsapplikationer. Med det snabbt växande behovet av provtagning i hemmet tror vi starkt på att kapillärblod alltmer kommer att ses som ett användbart alternativ som kommer att föredras framför venöst blod. Jag vill tacka våra investerare, både nya och befintliga, för deras förtroende och denna finansiering kommer nu att göra det möjligt för oss att påskynda vår kommersialisering av Capitainer qDBS.

-ends-

 

För mer information, se www.capitainer.se

Kontakt

Christopher Aulin, CEO t: +46 708 977 577 e: aulin@capitainer.se

Media

Richard Hayhurst, +44 771 182 1527

Ola Bjorkman, +46 702 457 497

 

Till redaktionen

Capitainer AB är ett svenskt Medtech-företag som grundades 2013 av professor Olof Beck från Institutionen för klinisk farmakologi på Karolinska Institutet, professor Göran Stemme, docent Niclas Roxhed och doktoranden Gabriel Lenk från avdelningen Mikro- and Nanosystem på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tillsammans med Peter Bräutigam, affärskonsult.

Capitainer är tillverkare av intelligenta lösningar för provtagning av blod och plasma. Capitainers produkter kan användas i ett stort antal kliniska applikationer där några exempel är terapeutisk läkemedelsövervakning, läkemedelsutveckling, hälso- och biomarkörer såväl som wellness tjänster och alkohol- och drogtestning. Genom att använda en kombination av pappers- och polymermikrofluidik är precisionen och noggrannheten för volymsuppmätningen av kapillärblod i nivå med de pippeteringslösningar som används på laboratorierna idag. Tekniken möjliggör därmed lösningar för kapillärprovtagning inom hälso- och sjukvård samt för hemprovtagning där man inte har möjlighet till venös provtagning. Detta ger antingen nya möjligheter till hemvård eller ger möjligheter för nya användningsområden och lösningar som idag är begränsade av kravet på venös provtagning.

Fler artiklar om Let'em know AB