Fluicell erhåller köporder från Roche i Schweiz avseende BioPen® PRIME System

 Fluicell AB (publ.) (Fluicell”) meddelar härmed att bolaget mottagit en köporder av ett BioPen® PRIME System från Roche Switzerland. Orden innebär ett första steg för BioPen® in på en ny viktig marknad och öppnar nya möjligheter för Fluicells framtida utveckling.  BioPen® System gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder läkemedel.  

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Ordern från Roche, ett av världens största läkemedelsbolag, är ett styrkebesked för både Fluicell och varumärket BioPen®. Att ordern kommer från ett stort läkemedelsbolag är viktigt eftersom BioPen hittills framförallt har omfamnats av universitet och forskningsinstitut. Det innebär att fler har sett potentialen i systemet och det öppnar nya marknader för BioPen® framöver..”

BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning. De är främst riktade mot akademiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.