Almi Invest investerar i Big Akwas landbaserade fiskodlingar

Almi Invest investerar 1,7 miljoner kronor i Big Akwa, som ska etablera en landbaserad fiskodling i industriell skala i Västernorrland. I emissionen på totalt knappt tre miljoner kronor deltar även Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och privata investerare. Pengarna ska gå till att bygga bolagets första fiskodling.

Utfiskning av naturliga fiskevatten är ett ökande globalt problem. Detta gör fiskodling på land till ett hållbart alternativ både för kunden och för samhället.

Här har Härnösandsbaserade Big Akwa utvecklat en helt ny fiskodlingsteknik, med såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet, där fiskodlingen bedrivs i ett industriellt samarbete med processindustrin. Detta skapar en cirkulär lösning där restprodukter tillvaratas på ett ekonomiskt sätt.

Big Akwas första odlingsanläggning ska bestå av tre stycken odlingsbassänger som kommer att kunna producera 3 000 ton fisk om året. Fiskodlingen kommer att byggas någonstans i Västernorrland, exakt var är inte bestämt ännu.

Utöver fiskodlingen siktar företaget på att producera hållbart protein ämnat som livsmedel för människor och djur genom att tillvarata industriavfall såsom spillvärme, syrgas och näringsämnen ur lakvatten. 

–  Big Akwas affärsidé, som bygger på livsmedelsförsörjning utan utsläpp och utan energiåtgång för uppvärmning, är hållbarhetsmässigt tilltalande, säger Mats Håkansson, Investment Manager på Almi Invest. Investeringen är också bra ur ett regionalt utvecklingsperspektiv, då den möjliggör etablering av en helt ny typ av hållbar industri i regionen.

Det kommer dock att ta tid innan man når marknaden i praktiken. Prospektering av rätt etableringsplats, tillståndsansökningar, konstruktion av anläggning och inte minst själva odlingen av fisken gör att produkten finns på marknaden först 2025.

–  Denna investering bidrar till Big Akwas strategi att bygga och ingå i ett energieffektivt och modernt industrikluster, där vi redan från start bidrar till den förnyelsebara omställningen, säger Hugo Wikström, medgrundare Big Akwa.

För ytterligare information kontakta
Mats Håkansson, Investment Manager Almi Invest, tel 0733-67 60 15, mail mats.hakansson@almiinvest.se
Elena Petukhovskaya, vd Big Akwa, tel 0768-43 22 04, mail elena@bigakwa.com

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.