Almi Invest investerar i FastPark som gör det lättare att hitta p-platser

Almi Invest investerar 1,2 miljoner kronor i Karlstadsbolaget FastPark, som utvecklat en app där människor som behöver p-platser sammanförs med ägare av tomma parkeringsplatser. I emissionen på totalt 2,5 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska användas till att lansera produkten på ett antal strategiska marknader i Sverige.

Idag är det vanligt att man hyr ut sin lägenhet eller hus när man är bortrest. Med FastParks plattform blir det nu möjligt att även hyra ut sin parkeringsplats.

Idén att bygga tjänsten FastPark kom när grundaren Albin Samuelsson åkte runt i Göteborg och försökte hitta en parkeringsplats. Det fanns få lediga platser och de som var tillgängliga var dyra. Det fanns dock ett stort antal tomma privatägda p-platser. FastPark erbjuder nu parkeringsägare att tjäna lite extra på sina p-platser när de står tomma, och gör det lättare för den som vill parkera att hitta en p-plats. Tjänsten lämpar sig främst i storstäder där behovet av lediga parkeringsplatser kan vara en utmaning.

FastParks plattform finns tillgänglig som en app, där parkeringsägare och personer i behov kopplas ihop. Utöver det möjliggör man för fastighetsägare att erbjuda sina kunder en extra inkomst för tillgängliga p-platser i anslutning till bostadsområden. För personer som vill hyra en parkering går det att via appen göra en automatisk sökning, filtrera baserat på krav, förboka, förlänga och avboka parkeringsplatsen vid behov.

–  FastPark-teamet har utvecklat konceptet från UF-bolag till att på allvar försöka komma ut på marknaden med få resurser, säger Henrik Larsson, Investment Manager på Almi Invest. Plattformen har positiv miljöpåverkan genom minskade utsläpp och är en del i delningsekonomin, vilket gör att vi ser positivt på bolagets möjligheter att lyckas.

–  Denna investering ger oss möjlighet att genomföra tilltänkta tester med fastighetsbolag, samt att göra väldigt stora framsteg på applikationsfronten, säger Albin Samuelsson, vd på FastPark. Nu kan vi växa organisationen, öka takten av tecknade avtal samt genomföra marknads- och PR-insatser.

För ytterligare information kontakta
Henrik Larsson, Investment Manager Almi Invest, tel 072 522 10 62, mail henrik.larsson@almiinvest.se
Albin Samuelsson, vd FastPark, tel 070 269 12 24, mail albin.samuelsson@fastpark.se

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.