Almi Invest investerar i Njord Medtech som gör det lättare att förflytta patienten

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i Njord Medtech, som utvecklat en innovativ produkt för horisontella lyft och förflyttningar av liggande patienter. I emissionen på totalt åtta miljoner kronor deltar även privata investerare, bland andra Gobia och IDA-nätverket. Pengarna ska användas till CE-märkning och marknadsintroduktion av bolagets första produkt. 

Idag krävs tre till fem röntgensjuksköterskor när en liggande patient ska förflyttas mellan säng och röntgenbrits. Tunga patientlyft är ett stort arbetsmiljöproblem inom vården som orsakar kostsamma sjukskrivningar av personal, långa ledtider mellan operationer och/eller undersökningar, vilket bidrar till minskad produktivitet samt ökad stress för vårdpersonal.

Njord Medtech har utvecklat Atle 180, en innovativ produkt för horisontell patientförflyttning. Det unika med Atle är att en person kan genomföra förflyttning, vilket sker med motoriserad kraft i stället för dagens manuella lyft. Detta minimerar risken för förslitningsskador och ökar produktiviteten på avdelningarna. För patienten upplevs det mer kontrollerat och behagligt att skjutas med en kontinuerlig kontakt med underlaget genom förflyttningen än att lyftas upp i luften.

Atle, som är Njord Medtechs första produkt, har utvecklats av sjuksköterskan Barbro Cagner i samarbete med röntgenavdelningen på Sahlgrenska Sjukhuset. Bolaget håller på att utveckla en medicinteknisk produktportfölj med fler hjälpmedel för patientförflyttning och vändning av sängliggande patienter.

– Njord Medtech löser med Atle ett stort och välkänt problem inom vården på ett nytt sätt, säger Louise Warme, Investment Manager på Almi Invest. Det finns ingen liknande produkt på marknaden idag, vilket gör att vi ser god potential för bolaget att lyckas.

Bolaget förbereder nu produktion av de tio första enheterna tillsammans med kontraktstillverkare i Åtvidaberg. De ska gå till de första kunderna samt användas som demonstrationsexemplar i försäljningsprocesser.

– Vi är väldiga glada över denna investering, säger Jacob Ahrnstein, vd på Njord Medtech. Nu kan vi ta nästa steg i vår utveckling och på allvar påbörja introduktionen av Atle på den nordiska marknaden.

För ytterligare information kontakta
Louise Warme, Investment Manager Almi Invest, tel 0707–821 400, mail louise.warme@almiinvest.se
Jacob Ahrnstein, vd Njord Medtech, tel 0739-540 083, mail jacob@njordmedtech.com

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.