Almi Invest investerar i Prolevi Bio som lindrar sjukdomar i sköldkörteln

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i Prolevi Bio, som utvecklar en ny innovativ behandling mot den vanliga sköldkörtelsjukdomen hypotyreos, något som främst drabbar kvinnor. I emissionen på totalt tre miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska gå till produktutveckling och nödvändiga steg mot klinisk utvärdering.

Hypotyreos är en vanlig sköldkörtelsjukdom som leder till brist på sköldkörtelhormon. Vanliga symptom är trötthet, viktuppgång, nedstämdhet, torr hud och håravfall. Sjukdomen drabbar främst kvinnor och behandlas med läkemedel. Men dagens läkemedel är inte effektiva i det sätt de verkar under dygnet, vilket lett till att ca 80 procent av patienterna är missnöjda med medicineringen. I Sverige behandlas dessutom ca en fjärdedel av dessa patienter med antidepressiva substanser och sjukskrivningstalen är höga.

Nu har nystartade Skånebolaget Prolevi Bio tagit fram en patentsökt metod för att frisätta läkemedlet i kroppen på ett unikt sätt. Frisättningen av sköldkörtelhormonet är kopplad till patientens dygnsrytm, vilket enligt ny forskning kan vara nyckeln till att lindra symtomen och minska biverkningar.

–  Projektet är ännu i tidig fas och valt fokusområde utgör en utmanande, men mycket stor marknad. Men Prolevi Bio utvecklar inte en ny molekyl, utan använder verifierade och säkra föreningar på ett nytt sätt. Därmed är den regulatoriska bördan, kraven på prekliniska uppgifter, kostnaderna och riskerna betydligt lägre än när det handlar om helt nya läkemedel, säger Anna Gisselsson, Investment Manager på Almi Invest.

Prolevi Bio består av ett erfaret team från olika delar av bioteknik, tillika serieentreprenörer. De viktigaste partnerna för klinisk utvärdering är redan identifierade och formaliserade samarbeten är på gång. För att nå marknaden och finansiera bolaget vidare är planen att samarbeta med industriella läkemedelspartners.

–  Tack vare denna investering kan vi nu ta nästa steg i vår utveckling och förbereda produktionsstart av vår första batch piller för klinisk utvärdering, säger Sahil Gupta, vd på Prolevi Bio.

För ytterligare information kontakta
Anna Gisselsson, Investment Manager Almi Invest, tel 0721 46 51 68, mail anna.gisselsson@almiinvest.se
Sahil Gupta, vd Prolevi Bio, tel +49 1520 5359 402, mail sg@prolevi.bio 

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.