Almi Invest investerar i Relox vars robot samlar golfbollar på rangen

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Relox Robotics, som utvecklar en robot för automatisk insamling av golfbollar på golfbanor. I emissionen på totalt 11 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska användas till expansion och marknadslansering i USA.

Relox Robotics, med ursprung i forskning på KTH, har utvecklat en självgående, smart robot som automatiskt plockar golfbollar på golfbanors driving ranger. Roboten är baserad på Relox egenutvecklade robotplattform, som kan anpassas till olika behov och miljöer. Den tekniska lösningen innehåller lokal positionering med hög noggrannhet samt intelligent programvara.

Relox utvecklar roboten och tillhörande mjukvaror, medan tillverkning, försäljning och service av roboten sköts av företagets partner Range Servant. Roboten ger kunden en direkt kostnadsbesparing, eftersom den ersätter åtskilliga timmars manuellt arbete sju dagar i veckan.

Golfbollsplockningen är robotens första användningsområde. Den kan dock i framtiden komma att användas inom många andra områden, till exempel gräsklippning, jordbruk, städning och outdoor data gathering.

– Relox har ett erbjudande utan direkt konkurrens på en marknad som är i behov av nya lösningar. Med sin innovativa autonoma robotplattform har bolaget goda utvecklingsmöjligheter både inom golf och andra applikationsområden, vilket ger bolaget stor potential för skalbarhet, säger Mikael Boman, Investment Manager på Almi Invest.

Bolaget har idag betalande kunder och testinstallationer spridda över fyra länder. Under 2023 planeras ett större antal nyinstallationer på befintliga och nya marknader.

–  Vår produkt är redo att skalas upp och denna emission gör det möjligt för oss att möta de volymer som marknaden efterfrågar både i Europa och Nordamerika, säger Marcus Olsson, vd på Relox Robotics.

I samband med emissionen förstärks styrelsen med Jonas Rahmn, Mikael Boman och tidigare golfproffset Chris Hanell.

För ytterligare information kontakta
Mikael Boman, Investment Manager Almi Invest, 072 145 15 71, mikael.boman@almiinvest.se

Marcus Olsson, VD Relox Robotics, 073 675 75 45, marcus.olsson@reloxrobotics.com

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.