Almi Invest investerar i SaaS-bolaget Madden Analytics

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i Madden Analytics, ett SaaS-bolag inriktat på effektivisering inom e-handel och retail genom bättre datadelning mellan varumärken och återförsäljare. I emissionen på totalt 4,8 miljoner kronor deltar också ett antal privata investerare.

Maddens tekniska lösning fördjupar samarbetet mellan varumärken och återförsäljare med hjälp av bättre transparens och analys av genomförsäljning och varulager. Madden ger varumärken möjlighet att följa försäljning och lager i realtid hos sina viktigaste återförsäljare, vilket innebär en helt annan mätbarhet jämfört med att följa traditionell B2B-försäljning. Samtidigt kan återförsäljare förbättra sin kommunikation med leverantörer – dessutom helt utan kostnad. Med ett mer datadrivet samarbete så kan båda parter spara tid, minska risken för slut på lager och jobba med lägre lagernivåer. 

–  Idag tillverkas produkter för hundratals miljarder dollar som aldrig säljs, samtidigt som man missar försäljning till lika stort värde för att andra varor tar slut på lager. Vi säkerställer rätt dataunderlag för att möjliggöra att sälja mer av högpresterande produkter och producera mindre av lågpresterande produkter. Våra kunder och partners ser behovet av att jobba på ett mer datadrivet och integrerat sätt för att bli mer anpassningsbara till efterfrågan. Aktörerna med störst resurser – som Nike och Zalando – gör det redan på egen hand, men vi gör det tillgängligt för alla med hjälp av bättre och mer skalbar teknologi, säger Maddens vd Axel Jacobsson. 

Madden Analytics startades av Axel Jacobsson (tidigare grundare av Nividas Eyewear) och Petter Flordal (Boston Consulting Group), samt ett utvecklingsteam med lång erfarenhet från e-commerce och retail-teknologi. 

–  Madden Analytics är i ett tidigt skede, men med ett starkt team som har de kompetenser som krävs för att ta sig an den intressanta möjlighet man identifierat, säger Jens Bäckbom, Investment Manager på Almi Invest. Deras typ av tjänst har blivit standard på andra marknader – t.ex. i USA – vilket pekar på stor potential på den europeiska marknaden. Detta gör att vi ser positivt på Maddens möjligheter att lyckas.

För ytterligare information kontakta
Jens Bäckbom, Investment Manager Almi Invest, tel 070-344 43 94, mail jens.backbom@almiinvest.se
Axel Jacobsson, vd Madden Analytics, tel 073-561 88 68, mail axel@maddenanalytics.com

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.