Almi Invest investerar i Strivr som hjälper finansbolag hålla ordning

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i Strivr, som utvecklat ett webbaserat processhanteringssystem för återkommande arbetsuppgifter och processer inom bank och finans. I emissionen på totalt 8 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska gå till att skala upp organisation och marknadsföring.

Strivr levereras som en SaaS-tjänst och kan användas för alla möjliga typer av återkommande arbetsuppgifter. Strivr fokuserar dock på, och har skräddarsytt sin lösning för, bank- och finanssektorn, som har starkt incitament att säkerställa effektiva processer och regelefterlevnad.

– Strivr har ett starkt grundarteam med relevant branscherfarenhet, vars SaaS-tjänst effektiviserar arbetet och löser ett potentiellt mycket kostsamt problem för en attraktiv kundkategori, säger Oskar Lagerqvist, Investment Manager på Almi Invest. Med en stark affärsmodell och branschfokuserad strategi har Strivr goda förutsättningar att ta en ledande position inom sin nisch.

Bolaget, som etablerades 2018, har idag över 30 kunder och omsätter strax under två miljoner kronor.

–  Tack vare denna investering får vi möjlighet att skala upp vår verksamhet och fokusera än mer på att etablera oss i de europeiska finanshubbarna, säger Carl-Fredrik Svensson, vd och medgrundare på Strivr. Våra kunder förstår vikten av att hålla sin administration i ordning och tack vare Strivr minskar dem bland annat sitt personberoende och eliminerar kostsamma misstag. Med vårt verktyg kan kunderna hela tiden ha kontroll i realtid och ge sin personal en enklare vardag genom att samla all processrelaterad information på ett och samma ställe.

För ytterligare information kontakta
Oskar Lagerqvist, Investment Manager Almi Invest, tel 0731-54 22 30, mail oskar.lagerqvist@almiinvest.se

Carl-Fredrik Svensson, VD Strivr, tel 0709-46 31 98, mail carl@strivr.io

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.