Amido AB (publ): Amido levererar till AB Nynäshamnsbostäder

AB Nynäshamnsbostäder tecknar avtal med Amido för leverans utav Alliera och Smart passage till sina bostadshus.

Marknadsinformation: Nynäshamnsbostäder har ca sexhundra lägenheter i sitt bestånd som ska anslutas vilket är relativt få jämfört med de hundrasextiotusen som finns hos Amido men ramavtalet är en strategisk milstolpe med en kund som ser framåt i digitaliseringen och inkluderar Smart passage trots att de är i ett geografiskt område som ännu inte har anslutit till Smart passage. 

Att Nynäshamnsbostäder valde Alliera, är tack vare systemets säkra och effektiva sätt att administrera access till fastigheterna. Att smidigt och tryggt kunna ge tillträde till sina fastigheter, för hyresgäster, fastighetsskötare och entreprenörer gjorde att Amido blev ett självklart val.

Nynäshamnsbostäder har en rad olika fabrikat av passersystem i sina fastigheter och genom att använda Alliera kan de fortsätta att använda dessa, utan att behöva byta ut dem, vilket givetvis vore kostsamt i både tid och pengar.

AB Nynäshamnsbostäder värdeord är: Framtidstro, flexibilitet, frihet och trygghet. Och Alliera öppnar upp för alla delar. 

Att smidigt kunna ge access till entreprenörer som behöver komma in i fastigheten, är efter leverans ett minne blott. Tillsammans med leveransen utav Smart passage som ger en utökad trygghet, då blåljus enkelt kan ta sig in vid behov.

Amidos VD, Johnny Berlic, hoppas att fler bostadsbolag ska få upp ögonen för Smart passage. Fler intresserade, innebär en större kännedom och fler räddningstjänster som ansluter sig. – Vi väntar på att räddningstjänst och ambulans ska ansluta sig så vi kan sätta Smart passage i drift i det aktuella området. Samt att fler Regioner och räddningstjänster ansluter sig för att öka tryggheten i hela Sverige.
 

Om kunden Nynäshamnsbostäder
AB Nynäshamnsbostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag.
Deras bostadsområden ligger utspridda från kulturbygden Sorunda, gamla bruksorten Stora Vika, golf- och hästrika orten Ösmo till centrala Nynäshamn. Bolaget har sitt ursprung som stiftelse, bildades 1946 och hette då Stiftelsen Hyresbostäder i Nynäshamn. Den 1 januari 1995 ombildades företaget från stiftelse till aktiebolag och blev AB Nynäshamnsbostäder. Nynäshamnsbostäder äger och förvaltar 2 293 hyreslägenheter i Nynäshamn, Ösmo, Stora Vika och Sorunda.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – automatiserat och enkelt.