#22-15 Observationsnotering av MedicaNatumin AB

MedicaNatumin AB offentliggjorde den 17 februari att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om försäljning av sina rörelsedrivande dotterbolag till Humble Group AB. MedicaNatumin AB kvarstår som noterat bolag, men ifall försäljningen av dotterbolagen genomförs kommer MedicaNatumin AB att byta firma och verksamhet.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av verksamheten eller organisationen att Bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i MedicaNatumin AB under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: MedicaNatumin
Kortnamn: MEDNA
ISIN-kod: SE0001789793
FISN-kod: MEDICANATU/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: F5T
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55