Peab bygger hyreslägenheter i Enköping

Peab har fått uppdraget att bygga 160 hyreslägenheter i Korsängen i Enköpings kommun. Beställare är Genova Property Group och kontraktssumman uppgår till 202 miljoner svenska kronor.

Lägenheterna kommer att byggas med ett till fem rum och kök på mellan 27 till 94 kvadratmeter samt ha tillgång till hiss och parkering. Utöver 160 hyreslägenheter kommer det att finnas fyra lokaler i entréplan. Hyreslägenheterna är utformade utifrån Peabs NärBo-koncept och fasaden kommer att vara putsad.

– Vi är glada över förtroendet och ser fram emot det påbörjade samarbetet med Genova. För oss som samhällsbyggare betyder det mycket att få bidra till Enköpings kommuns utveckling och att dessutom göra det med vårt NärBo-koncept med många klimatanpassningar, säger Louise Strömbeck, regionchef Peab.

– Vår inriktning är att försöka utnyttja mark som vi redan äger för att kunna bidra med fler hållbara och klimatsmarta bostäder. Vårt samarbete med Peab ligger helt i linje med denna ambition. Det skapar förutsättning för en effektiv produktion av kvalitativa bostäder där hållbarhetsperspektivet är av särskild vikt, säger Henrik Raspe, chef projektutveckling Genova.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart mars 2022 och inflyttning är beräknad till december 2023 samt mars 2024.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Strömbeck, regionchef Peab, 072 533 52 96

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.