Kommuniké från Peabs årsstämma 2021

Vid torsdagens årsstämma i Peab AB (publ) valdes Anders Runevad till ny styrelseordförande och...