Amido kvalificerad som leverantör av HBV

HBV har efter utvärdering beslutat att kvalificera Amido AB i sitt ramavtal kring varor och tjänster för mekaniska och elektroniska låssystem, bokningstavlor och postboxar samt kameror och larm. 

De specifika upphandlingarna omfattning styrs av beställarens behov. Varje förfrågan är en enskild och specifik upphandling, där Amido som leverantör har möjlighet att lämna anbud. Upphandlingarna avslutas med att leverantören tecknar ett kontrakt med beställaren. 
 

Som kvalificerad leverantör till HBV förenklar vi för flera hundra kommunala fastighetsbolag att välja våra produkter och tjänster, säger Anton Thynell, Head of Sales på Amido AB

Om HBV

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. De genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 ramavtal hjälper de dagligen sina medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. 
HBV är inköpsspecialister för fastighetsnära varor och tjänster. Utöver nationella ramavtal erbjuder de skräddarsydda upphandlingar och konsultation i upphandlingsfrågor samt kringtjänster som trepartsavtal och samordningsuppdrag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det – automatiserat och enkelt.