Amido kvalificerad som leverantör av HBV

HBV har efter utvärdering beslutat att kvalificera Amido AB i sitt ramavtal kring varor...