Amido publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Kraftig ökning av driftsättningar

De första nio månader driftsattes ca 200.000 digitala nycklar, drygt lika många som under Amidos första nio år. Den ökande tillväxttakten vi såg i början av året har fortsatt med 62.000 nya digitala nycklar under Q3-22 jämfört med samma kvartal 2021 på 21.000 en trend vi ser fortsätta. Efter tre kvartal med negativ EBITDA vände det till +0,3 MSEK under tredje kvartalet, vilket är tidigare än planerat.

Utdrag ur VD-ordet

"Det går rätt bra nu."

Januari – september 2022

 • Rörelsens intäkter ökade till 21,1 MSEK (17,8). 
 • Aktiverat arbete uppgick till 7,3 MSEK (6,2). 
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,3 MSEK (0,1). 
 • Resultatet före skatt uppgick till -5,6 MSEK (-2,5). 

Juli – september 2022

 • Rörelsens intäkter ökade till 7,4 MSEK (6,5). 
 • Aktiverat arbete uppgick till 2,6 MSEK (2,3). 
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,3 MSEK (1). 
 • Resultatet före skatt uppgick till -1,3 MSEK (0,4). 
 • Antalet digitala nycklar vid periodens slut ökade 25 procent till 1 063 906 (848 513). 
 • LTV uppgick till 225 MSEK (169). 
 • Amido ingick samarbetsavtal med Unloc AS för gemensam försäljning i främst Norge och Sverige.
 • Sundbybergs allmännytta anslöt till Smart passage.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Avtal för försäljningssamarbeten har ingåts med tre stora Svenska säkerhetsinstallatörer. Great Security, Granitor Electro och Bravida Prenad.

Rapporten finns att läsa som bilaga till denna pressrelease och på bolagets webbplats www.amido.se under investor relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Marknadens ledande plattform för passersystem.
Få ett helikopterperspektiv över vilka som har tillträde till dina fastigheter.
I över ett decennium har vi hjälpt våra kunder att ta kontroll över sina accesspunkter och skapa mervärde. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon, genom vår plattform, access till byggnader vid larm.