Ny interim CFO på Veg of Lund AB

Veg of Lund AB (publ) utser Cecilia Strandberg till interim Chief Financial Officer (CFO) och tillfällig medlem i ledningsgruppen fram tills att en ny permanent CFO är på plats.

Veg of Lund meddelade den 20 september 2022 att den tidigare CFO:n lämnar bolaget och att rekryteringsprocess av en ny CFO inletts. Medan processen pågår kommer Cecilia Strandberg att ha rollen som interim CFO på Veg of Lund.

Cecilia Strandberg har lång och bred erfarenhet av att arbeta som ekonomi- och redovisningschef inom börsnoterade koncerner och offentlig verksamhet. Hon har bland annat arbetat som ekonomichef inom Skanska-koncernen och redovisningschef hos Båstadgruppen AB. Processen med att rekrytera en permanent CFO pågår och förväntas slutföras under första kvartalet 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Fredrik Carling (vd)
Telefon: 0703 121 942
E-post: fredrik.carling@vegoflund.se

Om Veg of Lund AB (publ)

Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.