Amidos nye vd Patrik Simson: ”Stora möjligheter till fortsatt tillväxt”

När Amidos nye vd Patrik Simson först kom i kontakt med bolaget var det den marknadsledande positionen i kombination med en internationell potential som lockade honom att ta uppdraget som ny vd.

– Sverige ligger i framkant av utvecklingen inom passer- och accesshantering där Amido har en marknadsledande position. Samtidigt som det finns mycket kvar att göra på vår hemmamarknad, så ser jag även stora möjligheter till fortsatt tillväxt på fler marknader, säger Patrik Simson, vd Amido.

Patrik Simson tillträdde tjänsten som vd för Amido i början av oktober. Förutom den marknadsledande positionen och potentialen att växa fastnade han även för kompetensen som finns i bolaget.

– Inget bolag kan vara framgångsrikt över tid utan kunniga och dedikerade människor och det tycker jag Amido är ett bra exempel på. Jag fick ett oerhört bra intryck i de första kontakterna med bolaget vilket bara har förstärkts under min första tid på bolaget.

Patrik Simson har arbetat i ledande roller under större delen av sin yrkeskarriär. Trygghet, frihet under ansvar och välmående medarbetare är grundpelare i hans ledarskap.

– Ett bra ledarskap tycker jag i grunden handlar om att skapa trygghet och ge förtroende. När du har duktiga och drivna medarbetare runt dig så är det naturligt att de får driva sina områden och får den frihet och det mandat de behöver för att lyckas. Det är då som varje individ och varje team växer. Om man trivs i sin roll och med sina kollegor då brukar det leda till att man som bolag också får nöjda kunder och partners.

Även om Patrik Simson relativt nyligen började sitt uppdrag hos Amido så har han en ganska klar bild över bolagets potential.

– Jag är övertygad om att med den kunskap och erfarenhet som finns i bolaget, finns det stora möjligheter att fortsätta utveckla vårt erbjudande och växa såväl på vår hemmamarknad som internationellt. Och det är en resa som jag ser fram emot att få vara en del av, säger Patrik Simson.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Patrik Simson, vd Amido, patrik.simson@amido.se, 0702 83 77 65

Amido erbjuder en plattform för att administrera passersystem, till framför allt fastighetsbolag och offentliga verksamheter i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 30 miljoner SEK, har 32 personer anställda och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se