Analysguiden: Radarsensor med potential

Raytelligence radarsensor mäter patientens vitalparametrar (andning, puls och rörelsemönster). Det molnbaserade sensor-systemet är kostnadsbesparande i vården av äldre där bolagets fokus ligger. Piloter finns också i kriminalvården och industrin.  Internationellt noteras intresse i bl.a. Tyskland, Japan och Indien.

Raytelligences radarsensor sänder ut radarimpulser i 60 GHz-ISM-bandet och mäter patientens vitalparametrar med mycket god noggrannhet. Mätdata överförs sedan via molnet till brukarens mobiltelefon eller Ipad. Sensorn tål även smutsiga och mindre belysta miljöer till följd av radar-teknologin och dess inbyggda linssystem. Den första generationens produkt började utvecklas år 2015. Nästa generations radarsensor lanseras i oktober 2019 bland annat med en förlängd räckvidd. Bolagets produkt intresserar förutom vården även kriminalvården och industrin.

Raytelligence ska slå sig in på en marknad som i ena ändan utgörs av traditionella, relativt billiga telefonibaserade trygghetslarm och enkla IR- och ultraljusbaserade rörelsedetektorer samt i andra ändan definieras av mer komplex kameraövervak­ning och system med multipla sensorer som sätter en övre gräns för priset för denna typ av lösning. Vi bedömer därför att Raytelligence behöver investera bety-d­ande belopp inom produktutveckling för att säkerställa en högre AI-funktionalitet. Under tiden kan kostnadsbesparingar i produktionen ge intressanta effekter.

Vi har antagit 40 procent bruttomarginal och drygt 20 procent rörelsemarginal på tillkommande intäkter i vår kassaflödesvärdering, motsvarande det lägre intervallet bland lönsamheten hos konkurrerande kamerabolag. I vår kassaflödesvärdering kommer vi fram till en motiverad kurs om 4,58 kronor per aktie i Bas-scenariot. Värdet varierar från 2,16 kronor per aktie i Bear-scenariot till 6,24 kronor per aktie i vårt Bull-scenario. Risken i aktien är hög då verksamheten befinner sig i en tidig fas.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.