Analyst Group: Aktieanalys på LifeAssays – Teknologi som möjliggör träffsäker diagnostik hemifrån

Under 2018 valde LifeAssays att fokusera på Bolagets humansegment och lyckades bl.a. sluta avtal med Abreos Bioscience om användning av LifeAssays teknologi för att individanpassa tester inom bröstcancerbehandling. Under kommande år kommer LifeAssays att fortsätta utvecklingen inom humandiagnostik, med fokus på kvantitativa engångstester via QDA-plattformen. För att finansiera utvecklingen genomför Bolaget nu en nyemission om 25 MSEK samt planerar en avyttring av veterinärsegmentet, vilket är Bolagets andra område. En riskjusterad nuvärdesvärdering av framtida kassaflöden indikerar ett potentiellt värde per aktie om 1,24 SEK.

 
För fullständig analys läs här: https://www.analystgroup.se/analyser/lifeassays/
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/)      
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på LifeAssays. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.