#21-51 Beslut om avnotering av LifeAssays AB från Nordic SME till följd av fusion med AegirBio AB

LifeAssays AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 25 januari 2021 att styrelsen för AegirBio AB (”AegirBio”) och LifeAssays har antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av AegirBio och LifeAssays genom en aktiebolagsrättslig fusion. Fusionen kommer att implementeras genom att LifeAssays absorberas av AegirBio. Som ett led i detta fusionsarbete har styrelsen för LifeAssays begärt att bolagets aktie ska avnoteras från Nordic SME.

NGM-börsen har nu erhållit och behandlat Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel med Bolagets aktier på Nordic SME ska vara den 4 juni 2021. Bolagets aktier har varit placerade under observation sedan den 25 januari 2021 då planerna på en fusion offentliggjordes och kommer fortsatt att handlas under observation fram till och med sista dag för handel.

Information om instrument som ska avnoteras:
Listningsnamn: LifeAssays B
Kortnamn: LIFE B
ISIN-kod: SE0011205459
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: LIFEASSAYS/SH B
Instrument-ID: 3M
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.