Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Aegirbio och LifeAssays samt LifeAssays kommer inte offentliggöra kvartalsrapport för första kvartalet 2021

Bolagsverket har lämnat tillstånd till AegirBio AB (”AegirBio”) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan AegirBio och LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays”) och LifeAssays kommer inte att offentliggöra en kvartalsrapport för perioden mellan januari-mars 2021.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen torsdagen den 10 juni 2021. I samband med registreringen av fusionen kommer LifeAssays att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till AegirBio.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i LifeAssays aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i LifeAssays erhålls cirka 0,0616 aktier i AegirBio.[1] LifeAssays aktieägare erhåller aktier i AegirBio dvs. fusionsvederlaget den 14-16 juni 2021.

I och med att LifeAssays kommer att upphöra att existera som ett självständigt aktiebolag inom kort har styrelsen beslutat att inte offentliggöra en kvartalsrapport för perioden januari-mars 2021.

Se även preliminär tidplan nedan som kan komma att ändras beroende på, exempelvis, Bolagsverkets handläggningstider.

Preliminär tidplan:

4 juni 2021

Sista dag för handel i LifeAssays aktie på NGM Nordic SME

7 juni 2021

AegirBio ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket

10 juni 2021

Bolagsverket registrerar fusionen och LifeAssays upplöses

14-16 juni 2021

LifeAssays aktieägare erhåller aktier i AegirBio, dvs. fusionsvederlaget och upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i AegirBio på Nasdaq First North Growth Market

16-21 juni 2021

LifeAssays aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner

 

[1] Antalet fusionsvederlagsaktier, dvs. 4 859 287 dividerat med antalet utestående aktier i LifeAssays.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays

LifeAssays AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. LifeAssays® AB grundades 2000. Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®.

För mer information, se LifeAssays hemsida www.lifeassays.com