Ändrat antal aktier och röster i Ferronordic Machines AB (publ)

Pressmeddelande
Stockholm den 31 maj 2018

Under maj 2018 inlöste Ferronordic Machines AB (publ) (“Ferronordic”) 66 728 A-preferensaktier. Till följd av detta minskade antalet aktier och röster i Ferronordic med 66 728 aktier och 6 672,8 röster. Efter minskningen uppgår det totala antalet aktier och röster i Ferronordic till 14 532 434 aktier och 14 532 434 röster. Samtliga utestående aktier är stamaktier. Aktiekapitalet uppgår till 1 297 498,83 kronor.

————————————————

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finansdirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 klockan 08:45 CET.