Anima Group AB avslutar mentorsavtal med Mangold Fondkommission AB

Anima Group AB (”Bolaget”) anlitade i samband med noteringen på Nordic SME en finansiell rådgivare, i enlighet med det avtal som då slöts med Nordic Growth Market. Bolaget beslutade att ingå ett mentorsavtal med Mangold Fondkommission AB. Då den enligt avtalet föreskrivna tvåårsperioden löper ut den 17 juli 2021 har Bolaget beslutat att avsluta mentorsavtalet och har meddelat Mangold Fondkommision AB om detta.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Karlsson
Verkställande direktör
Anima Group AB
Tel: +46 (0)70 553 01 11

daniel@hastkallaren.se

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME

Om Anima Group

Anima Group AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.