Antal aktier och röster i BioArctic AB (publ) per den 29 februari 2024

Stockholm, den 29 februari 2024 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att bolaget under februari emitterade 7 700 B-aktier för leverans av aktier till deltagare i personaloptionsprogrammet 2019/2028, beslutat vid årsstämman den 9 maj 2019. Aktierna emitterades genom utnyttjande av 7 700 teckningsoptioner av serie 2019/2028.

Per sista handelsdagen i månaden, den 29 februari 2024, uppgår antalet aktier i BioArctic AB till 88 322 685 aktier, varav 73 922 689 noterade B-aktier och 14 399 996 A-aktier som inte är marknadsnoterade. A-aktien har ett röstvärde om 10 röster per aktie och B-aktien har ett värde om en röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 217 922 649.

Denna information är sådan som BioArctic är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktpersoners försorg den 29 februari 2024, kl. 18.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovation av läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom Leqembi® (lecanemab) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Leqembi har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver Leqembi har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. I flera av projekten används bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.