Appspotr genomför en kvittningsemission på 1,4 miljoner kronor

Mjukvarubolaget Appspotr har beslutat om en kvittningsemission där lån på 1,39 miljoner kronor kvittas mot 1,55 miljoner nyemitterade aktier till kursen 90 öre per aktie. Kvittningen sker i enlighet med de låneavtal som tidigare kommunicerats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Långivarna är Azent Mobile (395 128 aktier), Daning Holding (54 446 aktier), Sid Holding (338 680 aktier), Fredrik Åhlander (169 340 aktier), Henrik Lindskog (349 969 aktier) och Sven Wennhall (237 077 aktier). Appspotr har därefter 122,88 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire