Arcede Pharma AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Arcede Pharma AB (”Bolaget” eller ”Arcede”) är ett svenskt forskningsbolag, avknoppat från det noterade bolaget Respiratorius, med inriktning på kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.

Arcedes mål är att utveckla substanser till nya effektiva läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Bolagets affärsidé är att utveckla läkemedelskandidater baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat fördelaktiga resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. Arcede’s huvudkandidat går under beteckningen RCD405 och genomgår för närvarande toxikologiska studier på djur för att därefter kunna erhålla godkännande för kliniska studier.

Mia Lundblad, VD för Arcede Pharma AB, kommenterar

”Vi på Arcede ser en stor potential för RCD405, med dess kombination av antiinflammatoriska samt luftrörsvidgande egenskaper, vilka påvisats i flertalet försök och undersökningar. Senaste halvåret har varit positivt och vi har genomfört flera viktiga studier som visat resultat som är viktiga för vår ökade förståelse av molekylen och inte minst för hur vi ska planera och genomföra det fortsatta arbetet inför start av kliniska studier. Jag ser med tillförsikt fram emot det närmaste halvåret då vi kommer att generera en hel del nya data, inte minst de viktiga toxikologiska resultaten som är avgörande för den fortsatta utvecklingen av RCD405 för att starta undersökningar i människa.”

Carl-Henrik Nordberg, Head of Listings på Spotlight Stockmarket kommenterar

”Det är glädjande att få välkomna ännu ett bolag till Spotlight och det är lite extra kul att det är en avknoppning från Respiratorius som varit hos oss på Spotlight under många år. Detta är återigen ett bevis på att den svenska kapitalmarknaden verkligen fyller en viktig funktion för att driva svensk forskning och utveckling framåt.”

Notering på Spotlight Stock Market

Arcede Pharma AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market.

Information om aktien

Kortnamn: ARCEDE

ISIN för aktien: SE0018168742

Första dag för handel: Preliminär första dag för handel är 29 juni 2022

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listings, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listings@spotlightstockmarket.com