#22-58  Korrigering av Instrument-ID avseende LCT TO4

Information om sista dag för handel med betalda tecknade units samt första dag för handel med teckningsoptioner i LC-Tec Holding AB

Företrädesemissionen i LC-Tec Holding AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har fastställts till den 23 juni 2022.

Första dag för handel med Bolagets teckningsoptioner av serie 4 (TO4) har fastställts till den 30 juni 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4 i sammandrag:

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sextio (60) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 23 augusti 2023 – 6 september 2023, dock lägst kvotvärdet och högst 6 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 11 september 2023 – 22 september 2023.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: LC-Tec Holding BTU

Kortnamn: LCT BTU

ISIN-kod: SE0017859366

FISN-kod: LCTEC/UT 2 AK + 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Sista dag för handel: 2022-06-23

Instrument-ID: A08Y

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: LC-Tec Holding TO4

Kortnamn: LCT TO4

Antal utgivna instrument: 4 318 103

ISIN-kod: SE0017859333

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: LCTEC/OPT RTS 20230922

Första handelsdag: 2022-06-30
Sista handelsdag: 2023-09-20

Korrigerat Instrument-ID: ACMM
Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.