Arlandastad Group presenterar på Aktiespararnas Stora Aktiedagen i Stockholm 1 dec 2021

Den 1 dec 2021 kl.08.00 medverkar Arlandastad Group AB på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen i Stockholm. VD Dieter Sand kommer att ge en överblick av Bolagets verksamhet, projektportfölj och det framtida förädlingsvärdet samt svara på era frågor.

Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. För att delta på plats sker anmälan här: https://www.aktiespararna.se/Stockholm. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt. Deltar du på plats har du möjlighet att ställa dina frågor till Dieter Sand i samband med frågestunden direkt efter presentationen. Deltar du digitalt passa på att ställa dina frågor genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

När: 1 dec 2021 kl.08.00
Var: www.aktiespararna.se/tv/live eller på plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm.

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Bolagets ledstjärnor är förädling och förvaltning med avsikt att skapa mervärden genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och en finansiell stabilitet som ger Bolaget uthållighet. Arlandastad Group är sprunget ur huvudägaren Gelba Management AB som sedan 1990-talet framgångsrikt investerat i fastigheter och därigenom skapat stora värden. Sedan juli 2021 är SBB i Norden AB näst största ägare med ett ägande om drygt 20 procent av aktierna i Arlandastad Group.

Verksamheten har hittills fokuserat på att förädla och förvalta ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Stockholm Arlanda Airport, Explore Arlandastad. Detta har skett genom förvärv av råmark som sedan detaljplanelagts och utvecklats, samt genom omvandling av befintliga fastigheter som stöpts om och förädlats till helt nya verksamheter.

Arlandastad Group avser att öka såväl aktiviteten i Arlandastadområdet som att identifiera nya stora projekt. 

Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johanna Klingvall
Arlandastad Group AB
Johanna.klingvall@arlandastad.se
070 281 24 99