Asarina Pharma AB (publ) Rapport om Q3 2021

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma:  “Under tredje kvartalet 2021 gjorde vi framsteg på flera områden men det var frustrerande för oss att vår fas IIa-studie i Tourette syndrom försenades. Vi förväntar oss nu att våra första patienter inkluderas i studien i december.”

EKONOMISK UTVECKLING

  • Betydande minskning av rörelsekostnaderna under tredje kvartalet
  • Kassabehållning den 30 september (23,5 miljoner SEK) förväntas fortfarande täcka kostnaderna för Tourette-studien

FORSKNING OCH UTVECKLING

TOURETTES SYNDROM

Efter en försening från Region Hovedstaden (Danmarks Region Hovedstaden) förväntar vi oss ett slutligt, fullständigt juridiskt godkännande för vår fas II proof of concept-studie i Tourette som ska undertecknas under fjärde kvartalet 2021, och den första patienten kommer att inkluderas under december.

TVÅNGSSYNDROM (OCD)

Detta kvartal har vi fortsatt interna diskussioner om hur man bäst finansierar en klinisk studie inom OCD. Detta efter beviljandet av ett amerikanskt patent för Sepranolon för behandling av Tourette, tvångssyndrom (OCD) och patologiskt spelande i juni (giltigt till 2038).

För att läsa hela rapporten vänligen besök: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, finanschef, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABA-Amodulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 08.00.

Fler artiklar om Asarina Pharma