Delårsrapport för perioden 1 juli 2021 till 30 september 2021

den 25 november 2021 kl. 08:00

Wicket Gaming AB:s (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) publicerar delårsrapport för perioden 1 juli 2021 till 30 september 2021.

Perioden i sammandrag

Tredje kvartalet 2021-07-01 – 2021-09-30

 • Nettoomsättning 0 TSEK (0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 137 TSEK (-398)
 • Resultat efter finansiella poster -2 279 TSEK (-398)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,40 SEK (-0,01) och efter utspädning -0,39 SEK (-0,01).
 • Periodens investeringar uppgick till 3 092 TSEK (120).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 14 290 TSEK och innefattar nyemission vid IPO.

Nio månader 2021-01-01 – 2021-09-30

 • Nettoomsättning 1 TSEK (32)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5 521 TSEK (-2 365)
 • Resultat efter finansiella poster -5 712 TSEK (-2 366)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,99 SEK (-0,07) och efter utspädning -0,97 SEK (-0,07).
 • Periodens investeringar uppgick till 4 187 TSEK (1 507).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 13 835 TSEK och innefattar nyemission vid IPO.
   

VD HAR ORDET

Vi har nu varit noterade i över tre månader och det har varit en minst sagt intensiv period fylld av en accelererad produktutveckling, nya mål och visioner, samt ett LOI med avsikt att förvärva den tyska spel- och mediakoncernen Wegesrand vid årsskiftet 2021/2022.

”Wicket Gaming gör sig redo för lanseringsfasen av Cricket Manager”

Det tredje kvartalets utfall är helt enligt förväntan och investeringarna för produktutvecklingen förväntas följa samma takt i kommande kvartal. Verksamhetens primära fokus har varit att göra klart vår första speltitel Cricket Manager. Detta arbete har accelererats under kvartal tre och hela organisationen har ställt om till att förbereda vår stundande lansering i kvartal fyra. Vi har ingått avtal med The Game Marketer, Wehype och Woodblock för att genomföra betydande marknadsföringsinsatser i samband med lanseringen av Cricket Manager.

Vi ser framför allt fram emot att få erbjuda den indiska mobilspelsmarknaden ett cricketmanagerspel med högkvalitativt innehåll. Spelets tekniska plattform finns på plats och plattformen står redo att skalas upp med fler speltitlar inom managergenren. Planerna för ytterligare ett managerspel är redan lagda.

”Fullfölja vår vision att bygga Wicket Gaming till en större koncern”

Våra ambitioner stannar inte med spelutveckling, även om detta är ett prioriterat verksamhetsområde. Vår vision är att bygga Wicket Gaming till en större koncern bestående av fyra vertikaler; Games, Media, iGaming och Education. Vi har strategiskt jobbat med att sondera terrängen efter förvärvskandidater som passar in i nämnda vertikaler och där dessa kandidater kan addera värde genom synergier och tillväxtpotential.

Efter ett lovande samarbete med Wegesrand i sex månader har vi kommit till slutsatsen att bolaget skulle vara ett intressant förvärvsobjekt som kan tillföra oss en rad viktiga synergier i närtid och framgent. Wegesrand är verksamt inom tre segment: spel, media och digital utbildning (Education). Wegesrand har även utvecklat egna speltitlar som står redo att lanseras under 2022. Genom ett förvärv av Wegesrand kan vi enklare finna potentiella spännande förvärvsobjekt på den europeiska marknaden. Vi tittar även på förvärvsobjekt på den indiska subkontinenten.

Vi har också hunnit med att förvärva en daily fantasy sport-plattform, som kommer att utgöra en viktig grund för vår iGaming vertikal. DFS plattformen erbjuder en unik möjlighet till cross-marketing och skapar förutsättningar för nya intäktsströmmar, i synnerhet på den indiska marknaden.

Förvärven är ett viktigt steg i vår strävan att etablera Wicket Gamings fyra vertikaler. Vår ambition är att nå 100 mkr i omsättning under 2022. För att nå dit kommer det att krävas en ambitiös förvärvsstrategi och att våra egna planerade speltitlar lanseras.

Eric De Basso, VD
Wi
cket Gaming AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB
E-post:
eric@wicketgaming.com  
Telefon: +46 70 780 52 00

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-25, kl. 08:00.

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel inom sportgenren baserade på egenägda varumärken. Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen. Målet är att skapa ett av världens mest populära cricketmanagerspel för mobila enheter och att använda en teknisk plattform för att bredda spelportföljen till att innefatta andra sportmanagerspel.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.