Årsstämman i Colabitoil Sweden AB senareläggs till den 27 juni 2022

Styrelsen i Colabitoil Sweden AB (publ) har beslutat att föreslå Årsstämman om ytterligare beslutspunkter än de som tidigare offentliggjorts. Förslagen avser ändring av Bolagets namn från Colabitoil Sweden AB till Colabit Sweden AB. Ytterligare förslag avser rekommendation om att ändra ett villkor för teckningsoptioner serie 2020/2024.

Styrelsen anser det lämpligare att senarelägga Årsstämman i stället för att kalla till en extra bolagsstämma avseende dessa förslag. Ny kallelse till Årsstämma beräknas göras den 3 juni 2022. I och med senareläggandet av Årsstämman flyttas även offentliggörande av Bolagets årsredovisning fram till den 3 juni maj 2022.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 magnus.nyfjall@colabitoil.com
Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75  christopher.amneus@colabitoil.com

 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grun­dades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förny­bara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading – hamn samt försäljning. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen – antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com