Asarina Pharma AB (publ) Rapport om Q2 2021

Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: ”Q2 2021 var ett svårt kvartal för oss och våra aktieägare – men perioden var också transformerande. De negativa resultaten i vår fas IIa studie i menstruell migrän sammanföll med godkännandet av vår kliniska prövningsansökan (CTA) i Tourettes syndrom av danska läkemedelsverket DKMA och beviljandet av vårt första amerikanska patent på Sepranolon för behandling av Tourette, tvångssyndrom och sjukligt spelberoende. Tillsammans signalerar dessa händelser slutet på ett viktigt kapitel i vår historia och början på en ny resa.”

EKONOMISK UTVECKLING

  • Driftskostnader på (16,0 miljoner kronor) följer budgeten
  • Ett Konvertibellån på 5,3 miljoner kronor upptogs från Östersjöstiftelsen
  • Kassan på (33,6 miljoner kronor) är tillräcklig för att täcka fas IIa -studien i Tourettes syndrom

FORSKNING OCH UTVECKLING

MENSTRUELL MIGRAIN

  • Vår fas IIa-studie bekräftade inte hypotesen att allopregnanolon abstinens strax före menstruation är en viktig orsak till menstruell migrän. Resultaten bekräftade dock Sepranolons positiva säkerhets- och toleransprofil.

TOURETTES SYNDROM

  • Vår ansökan om klinisk prövning (CTA) godkändes av danska läkemedels myndigheten (DKMA) i maj.
  • Första dosen Sepranolon till den första patienten förväntas ges i början av september.

OCD

  • Amerikanska Patent- och varumärkesbyrån beviljade ett patent på Sepranolon för behandling av Tourette, tvångssyndrom (OCD) och patologiskt spelande, giltigt fram till 2038. Tourette och OCD är vanliga komorbiditeter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, finanschef, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABA-Amodulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 08.00.

Fler artiklar om Asarina Pharma