Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 37, 2023

Mellan den 11 september 2023 och 15 september 2023 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 429 902 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.  

Återköpen var en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 7 juni 2023. Återköpsprogrammet löper under perioden 7 juni 2023 till maj 2024 då årsstämman 2024 kommer att hållas och genomförs i enlighet med “Emittentregelverket”.

 

På årsstämman 2023 bemyndigades styrelsen att återköpa B-aktier fram till årsstämman 2024. Det nya bemyndigandet innebär att styrelsen får besluta att återköp av B-aktier får ske av högst så många aktier att bolagets aktieinnehav inte överstiger tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

 

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

11 september 2023

125 000

34,627

4 644 158

12 september 2023

125 000

34,477

4 612 169

13 september 2023

100 000

34,667

3 630 617

14 september 2023

4 902

36,586

182 207

15 september 2023

75 000

36,833

2 860 739

Total ackumulerat under vecka 37/2023

429 902

37,055

15 929 890

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

6 109 754

35,497

216 878 542

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 15 september 2023 till 19 391 533 B-aktier och 5 600 000 C-aktier. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 379 559 710 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 354 568 177. 

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 356 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än en miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.