Attana får kontraktsforskningsorder från HVD Life Sciences

Attana har erhållit ett kontraktsforskningsuppdrag från distributören HVD Life Sciences. Uppdraget gäller karakterisering av antikropp-antigen interaktioner med applikationer för antigensdetektion i svåra miljöer och kommer att utföras under Q3 och Q4.

Attana and HVD Life Sciences skrev i mars ett distributionsavtal som täcker Asien, Ryssland inklusive CIS/NIS, Östeuropa, Sydösteuropa och Österrike. Order är från en kund inom HVD Life Sciences territorium. Attanas applikationsspecialister kommer att karakterisera interaktionen mellan detektionsantikroppar och specifika antigen med avseende på specificitet, interaktionskinetik och bindningsstyrka. Resultaten kommer att användas för detektion av målmolekyler i svåra miljöer där proteiner, fetter och andra biomolekyler försvårar detektionen. För mer information om Attanas samarbete med HVD Life Sciences se tidigare pressrelease.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.