Marknadsmeddelande 208/18 – Information om företrädesemission i AppSpotr AB

Den 10 september 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (APTR) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 11 september 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 1,75 SEK (1:1 á 1,75 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 14 september 2018 till och med den 26 september 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 14 september 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 14 september 2018 till och med den 28 september 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: APTR TR
ISIN-kod: SE0011644061
Orderbok-ID: 4JY7
CFI: RSSXXR
FISN: APPSPOTR/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 14 september 2018
Sista handelsdag: 26 september 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: APTR BTA 1
ISIN-kod: SE0011644079
Orderbok-ID: 4JY6
CFI: ESNUFR
FISN: APPSPOTR/SH
Handelsperiod: 14 september 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 10 september 2018.

Stockholm den 5 september, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com