Calmark Sweden AB (publ) utökar teamet med viktig kompetens

Calmark Sweden AB har idag anställt Björn Ekberg som Senior RnD Advisor på deltid.

Björn Ekberg har en PhD i biokemi från Lunds Universitet och har tidigare arbetat som i ledande befattningar inom forskning-och utveckling på Hemocue AB, Unisensor A/S och Lifeassays AB. Dr Ekberg har lång erfarenhet av produktutveckling inom patientnära analyser, kvalitetsarbete och regulatoriska frågor.

”Vi är mycket glada att välkomna Dr Björn Ekberg i Calmarks team. Björns kompetens kommer att tillföra mycket till utvecklingsprojektet, både inom kemiutveckling och inom validering/verifieringsarbetet” kommenterar VD Anna Söderlund.

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.