Attanas kund InDex Pharmaceuticals publicerar data om cobitolimods verkningsmekanism

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade den 25 februari publiceringen av vetenskapliga data avseende verkningsmekanismen för cobitolimod, bolagets främsta läkemedelskandidat som utvecklas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit. Artikeln, som publicerats i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis (JCC), visar att cobitolimod kan modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan. Artikeln har dessutom uppmärksammats i tidskriftens podcast. Attanas QCM -teknik användes för att förstå och verifiera målspecificiteten hos cobitolimod innan in vivo försök i möss.

Cobitolimod mötte nyligen det primära effektmåttet i fas IIb-dosoptimeringsstudien CONDUCT som en ny behandling för måttlig till svår ulcerös kolit med en enastående kombination av effekt och säkerhet. Ulcerös kolit är en allvarlig kronisk sjukdom som orsakas av inflammation i tjocktarmen. Alltmer data tyder på att en obalans mellan T hjälpar 17 (Th17) och T regulatoriska (Treg) celler och deras associerade cytokiner skapar ett inflammatoriskt tillstånd vid ulcerös kolit. De vetenskapliga data som nu publicerats i JCC visar att cobitolimod inducerar immunmodulerande effekter både i en experimentell modell av kolit, såväl som i blod- och vävnadsprover från ulcerös kolit patienter som leder till ett återbalanserat Th17/Treg-cellsvar i tarmslemhinnan.

Vi är mycket glada över publiceringen av dessa resultat, som ger en djupare förståelse för hur cobitolimod uppnår antiinflammatoriska effekter. Att JCC dessutom väljer att lyfta datan i deras podcast visar på ett stort intresse från det vetenskapliga samfundet,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. “Dessa mekanistiska data utgör ett värdefullt komplement till de starka kliniska resultaten med cobitolimod som vi visade i vår fas IIb-studie CONDUCT.”

Läs hela pressmeddelandet från InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) här:

Attana AB har inga finansiella intressen i detta projekt. Allt Attana relaterat arbete utfördes som uppdragsforskning och full betalning har sedan tidigare erlagts.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.