Attanas nyemission tecknades till cirka 79 procent

Attana tillförs cirka 50,2 miljoner kronor efter att det stått klart att bolagets nyemission tecknats till cirka 79 procent.

Teckningsgraden gör att bolaget inte behöver att använda sina garantiåtaganden. I och med att kassan nu stärkts kan Attana vidareutveckla och kommersialisera sina produkter samt återbetala upptagna brygglån. Företagets emissionskostnader uppgår till cirka 6,3 miljoner kronor.

”Vi är glada över att bolaget lyckats säkerställa tillräcklig finansiering genom företrädesemissionen, vilket möjliggör fortsatt utveckling och kommersialisering av våra produkterbjudanden både inom läkemedelsutveckling och diagnostik. Kapitaltillskottet möjliggör även att vi kan ta stärka bolagets position på såväl befintliga som nya marknader och fortsätta förberedelserna inför etablering i USA”, säger vd Teodor Aastrup i en kommentar.

Erik Penser var finansiell rådgivare.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire