ATVEXA: SKOLÄGARE MED FÖRVÄRV PÅ SCHEMAT LISTAS PÅ FIRST NORTH

STOCKHOLM (Direkt) Atvexa, som är ett ägarbolag för självständiga verksamheter inom förskola och skola, ser fortsatta möjligheter att växa lönsamt genom sin förvärvsorienterade strategi.

De senaste tre åren har Atvexa visat en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 20 procent, varav 86 procent skett genom förvärv. Målet framöver är att ha en intäktstillväxt på 15 procent per år.

Det framgår av prospektet inför noteringen på Nasdaq First North, med första handelsdag onsdagen den 13 december.

Atvexa blir därmed Sveriges tredje börsnoterade skolföretag, efter Academedia och Internationella engelska skolan. En osäkerhetsfaktor i sektorn är den politiska risken, med tanke på regeringens och Vänsterpartiets vinstbegränsningsproposition som planeras komma i mars.

Atvexas ordförande och delägare Sara Karlin, som grundade bolaget med bland andra Caremagrundaren Peter Weiderman och hälsovårdsentreprenören och läkaren Lars Brune, räds dock inte den politiska risken, uppger hon i en intervju med Dagens Industri som publicerades på nätet på måndagen.

”Nej, bara under hösten har vi köpt tre nya skolor. Vi välkomnar alla förslag som säkerställer en god kvalitet”, säger Sara Karlin till DI.

Inför noteringen genomför Atvexa en ägarspridning genom försäljning av nya och befintliga B-aktier. Teckningskursen har fastställts till 50 kronor, vilket ger Atvexa ett totalt marknadsvärde efter emissionen om cirka 544 miljoner kronor.

Genom emissionen väntas Atvexa tillföras cirka 26,6 miljoner kronor, efter avdrag för transaktionskostnader om totalt cirka 13,4 miljoner kronor. Planen är att använda nettolikviden till att finansiera Atvexagruppens fortsatta tillväxt genom förvärv och organisk tillväxt, inklusive förvärv eller nybyggnation av fastigheter. Noteringen syftar också till att öka transparensen i bolaget och möjliggöra ett utvidgat ägande.

Ägarna tillförs i sin tur 28 miljoner kronor, eller 34,8 miljoner kronor vid full teckning och om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bland huvudägarna minskar Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag (Lars Brune) sitt innehav till 35,0 procent av aktierna (från 39,1 procent inför emissionen). Alteria Holdings (Peter Weiderman) innehav minskar till 36,2 procent (39,1), ordförande Sara Karlins till 8,3 procent (10,3) och vd Katarina Sjögrens till 3,9 procent (6,3).

Atvexa startade sin verksamhet 2009 genom förvärvet av Täby Pedagogerna (TP Förskolor). Bolaget har sedan dess genomfört ytterligare 28 företagsförvärv varav 13 under den senaste treårsperioden.

I Atvexagruppen finns 15 dotterbolag med totalt 74 förskolor, 15 skolor och en särskola. Verksamheter finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala och Österåker med cirka 1.700 medarbetare och 8.400 barn.

Under de senaste tre räkenskapsåren (2014/2015-2016/2017) har intäkterna ökat från 600 miljoner kronor till 863 miljoner kronor samtidigt som rörelseresultatet (ebit) har ökat från 19,8 miljoner kronor till 45,9 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen har under dessa tre år därmed förbättrats från 3,3 procent, till 4,8 procent för att uppgå till 5,3 procent räkenskapsåret 2016/2017.

Enligt de finansiella målen ska rörelsemarginalen över tid uppgå till 5 procent, framgår det av prospektet.