Toadman Interactive AB noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i Toadman Interactive AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir onsdag den 13 december 2017.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Toadman Interactive
Kortnamn: TOAD MTF
ISIN-kod: SE0010520106
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: TOADMANINT/SH
Första handelsdag: 2017-12-13
Instrument-id: 43PP
Antal instrument: 15 045 427
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.