Avida Finans AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm