Avnotering från AktieTorget

ME Dental AB förklarade den 11 april det publika budet på Orasolv AB ovillkorat då ägare till 90,3% av aktierna i Bolaget accepterat det publika uppköpserbjudandet. ME Dental AB har inlett förfarande om tvångsinlösen av resterande utestående aktier varför Orasolv AB har ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Aktietorget. Sista dag för handel kommer att vara fredagen den 27 april, 2018.

_______________________________

Stockholm den 19 april 2018

ORASOLV AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                          
VD Orasolv AB                  
Tel: 0707-40 11 95

Eller

Mikael Lind

CFO Orasolv AB

0723-89 97 67   

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.