aXichem byter Certified Adviser till Västra Hamnen Corporate Finance AB

aXichem AB (publ), meddelar att bolaget ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB avseende tjänsten som Certified Adviser, med tillträde den 2 januari 2023.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
30 november 2022 kl. 09:50 AM CET. 

Torsten Helsing, VD i aXichem, +46 70 686 33 55. E-post: torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framför allt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom kosttillskott, ingrediens i djurfoder, marina tillämpningar samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB. Mer information om aXichem finns påwww.axichem.se