Baker McKenzie biträdde Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken vid Sinchs riktade nyemission om ca 1,5 miljarder kronor

Molntjänstföretaget Sinch AB har genomfört en riktad nyemission om 5 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 1,5 miljarder kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen fastställdes till 300 kr per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets.

Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad. Bland investerarna återfinns flera svenska och internationella institutionella investerare.

Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Joint Bookrunners och teamet bestod av Joakim Falkner, Henric Roth och Ian Gulam från Stockholm och Adam Farlow och Roger James från London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com