Förändring i styrelsen för Veg of Lund

Torbjörn Malmsjö har idag meddelat att han på grund av personliga skäl önskar lämna styrelsen för livsmedelsbolaget Veg of Lund. Avgången sker med omedelbar verkan. Styrelsen har idag utsett Roger Johansson till adjungerad ledamot fram till årsstämman.

Styrelse och ägare meddelade den 6 februari 2020 att de nominerar Roger Johansson som ny styrelseledamot till styrelsen. Roger är sedan i dag adjungerad ledamot, vilket betyder att för tiden fram till årsstämman består styrelsen av fem ledamöter samt en adjungerad ledamot. 

Roger Johansson, född 1968, är utbildad civilingenjör i kemi vid Lunds universitet (LTH) och har en gedigen erfarenhet från välkända livsmedelsbolag, inklusive Alfa Laval, Findus, Tetra Pak och Unilever/Blå Band. Han är sedan åtta år Executive Vice President på Roxtec Group och är styrelseordförande i Powerheat-gruppen med bolag som Gripen Betong och Solenco. 

Kallelse till årsstämman den 19 maj 2020 kommer att publiceras inom lagstadgad tid och publiceras bland annat på bolagets webbplats, www.vegoflund.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Torbjörn Clementz (styrelsens ordförande)    
Telefon: 0708 690 788
E-post: torbjorn@vegoflund.se

 

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.