Baker McKenzie biträder C-Rad vid riktad nyemission om ca 108 MSEK

C-Rad genomför en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 108 miljoner kronor före transaktionskostnader.

C-Rad utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Nettolikviden från emissionen avses i första hand användas för att accelerera bolagets tillväxt, vilket inkluderar investeringar i att expandera produktportföljen för att öka effektiviteten och säkerheten inom strålterapi.

Bland investerarna återfinns flera svenska och internationella institutionella aktörer, däribland TIN Fonder, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Humle Småbolagsfond och Alfred Berg Kapitalförvaltning.

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare till C-Rad  i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzies team består huvudsakligen av Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom. 

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com